Política de privacitat

Campercorrer és una marca propietat de Joan Tubert Ramos. L’informem de l’existència d’una base de dades de caràcter personal que recull les dades de las persones o empreses que ens han facilitat per tal de contractar, o comunicar-se amb nosaltres, així com dades extretes de registres públics obtinguts per recol·lecció automàtica.

La finalitat de la base de dades és permetre a Joan Tubert Ramos l’ús intern d’aquests dades i oferir el servei pel que se’ns ha contractat.

Joan Tubert Ramos està autoritzat a guardar les dades malgrat no es presti el servei, a enviar informació comercial i ofertes pròpies. La informació personal guardada està protegida pels mitjans i sistemes necessaris i als nivells de seguretat legalment requerits, per tal de preservar la confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració o accés no autoritzat.

Cookies

Fem servir cookies, guardades durant la navegació a la web. Las persones interessades poden fer ús del dret d’accés a les seves dades personals i obtenir-ne informació i així com gestionar les seus drets de rectificació i oposició. Per exercir-los, hauran de contactar amb Joan Tubert i Ramos al mail info@capercorrer.com